หน้าแรกครูบ้านนอก

กระดานข่าวครูบ้านนอก
ภาพเก็บตก

ความเป็นมาของโครงการ

ที่มาของโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติครูบ้านนอก

การเตรียมตัว

เตรียมตัวอย่างไร
การเตรียมความพร้อม
ต้องทำอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย
การโอนเงิน

เมื่อสมัครแล้ว

การตอบรับเข้าร่วมโครงการ

การเดินทาง

จองตั๋วเดินทาง
จาก บขส.- มูลนิธิ


ครูบ้านนอก 160 บ้านแม่มอญ
ครูบ้านนอก 159 บ้านป่าเมี่ยง
ครูบ้านนอกรุ่นที่158บ้านห้วยลุหลวง
ครูบ้านนอก รุ่น 157 บ้านสุขเกษม
ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่น156 บ้านอาดุ
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 155 บ้านจะจ๋อ
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 154 บ้านสองแควพัฒนา
ครูบ้านนอกงานวันเด็กสีรุ้ง
ครูบ้านนอกสัญจรสปป.ลาว รุ่นที่ 28 บ้านห้วยทราย
ครูบ้านนอกสัญจรรุ่นที่ 25 บ้านห้วยกะโปะ
ครูบ้านนอกสัญจรสปป.ลาว รุ่น 27
ครูบ้านนอกรุ่น 153 ดอยสะโง้
ครูบ้านนอกสัญจรสปป.ลาวรุ่น 26
ครูบ้านนอก รุ่นที่ 152 บ้านห้วยกุ๊ก
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 151 บ้านแม่ฝางหลวง
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 150
ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่น 149 บ้านห้วยทราย ไชยปราการ
ครูบ้านนอกรุ่นสัญจร 24 จ.สุรินทร์
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 148 บ้านแม่แฮง
ครูบ้านนอกสัญจรรุ่น 23 จ.ภูเก็ต


ครูบ้านนอกรุ่นที่ 160

จำนวนผู้เข้าชม : 216


ครูบ้านนอกรุ่นที่ 159

จำนวนผู้เข้าชม : 63


ครูบ้านนอกรุ่นที่158

จำนวนผู้เข้าชม : 63


ครูบ้านนอกรุ่นที่ 157

จำนวนผู้เข้าชม : 98


ครูบ้านนอกรุ่นที่155

จำนวนผู้เข้าชม : 99


ครูบ้านนอกรุ่นที่ 154

จำนวนผู้เข้าชม : 100


มหกรรมวันเด็ก 57

จำนวนผู้เข้าชม : 67


ครูบ้านนอกรุ่น 153 ดอยสะโง้

จำนวนผู้เข้าชม : 156


ครูบ้านนอก รุ่นที่ 150

จำนวนผู้เข้าชม : 107


ครูบ้านนอกรุ่น 149

จำนวนผู้เข้าชม : 109


ครูบ้านนอกรุ่นที่ 148

จำนวนผู้เข้าชม : 165


ครูบ้านนอกสัญจร 23

จำนวนผู้เข้าชม : 131


ครูบ้านนอกสัญจร ๒๑ อ.สบเมย

จำนวนผู้เข้าชม : 188

page[1][2][3][4]

 

โครงการครูบ้านนอก ดำเนินงานภายใตั " มูลนิธิกระจกเงา "
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-737412-3

E-mail: jadad@bannok.com   MSN : jadadbannok@hotmail.com

สถิติเว็บไซต์
เริ่มนับวันที่ 5 เมษายน 2550