รายงานกิจกรรมกองทุนครูบ้านนอก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนครูบ้านนอกได้ที่นี่!!

ภาระกิจที่ 6 "ก่อบล็อก ฉาบปูน เทพื้น " อาคารเรียน ณ โรงเรียนมัธยมน้ำปุก สปป.ลาว
ภาระกิจที่ 5 .. สร้างห้องน้ำ กศน. บ้านจะโต๊ะ
ภาระกิจที่ 4 ร่วมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ จากเด็กดอยบนภูสูง สู่ท้องทะเลสีคราม
ภาระกิจที่ 3...สร้างซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านจะลอ และ บ้านห้วยป่าไร่
ภาระกิจที่ 2..สนับสนุนการสร้างระบบน้ำบ้านหนองผักหนาม