การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บคลิกลิ้งค์ ลงทะเบียน


  

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในแต่ละรุ่น 3 คืน 4 วัน   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเชียงราย คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง และครูบ้านนอกทุกท่านจะต้องช่วยกันลงทะเบียน 
เพื่อเป็นค่าอาหาร -  ค่าเหมารถเดินทางเข้าหมู่บ้าน -  ค่าเหมารถเดินทางไป -  กลับ มูลนิธิกระจกเงา
 เพียงท่านละ 
  • 1,500 บาท  ใน  รุ่นปกติ  
  • 2,000 - 2,800  บาท  ใน  รุ่นสัญจร .....
  • สามารถโอนได้ตั้งแต่วันสมัคร - สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเดินทางเป็นอย่างช้า
อนึ่งค่าลงทะเบียนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยถือเอารายละเอียดในกำหนดการรุ่นนั้นๆ เป็นหลัก
( และเราจะนำเงินนี้ไปจัดซื้ออาหารให้คุณครูได้ทานกันตลอดโปรแกรม )
เงื่อนไขการยกเลิก


  • ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน *
  • หากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมในรุ่นนั้นๆ ได้ สามารถเลื่อนไปในรุ่นถัดไป ได้ 1 ครั้ง ภายในปีนั้น (โปรด ระบุเดือนที่สามารถเข้าร่วมได้) ต้องแจ้งก่อนการเดินทางอย่างช้า  7 วัน
  • ถ้าท่านเลื่อนรุ่นแล้ว แต่ไม่ได้มา ถือว่าสละสิทธิ์

 

 
 

การโอนเงินผ่านธนาคาร

 

ชื่อบัญชี "โครงการครูอาสา " ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 
เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์   ตามราคาที่ระบุไว้ในแต่ละรุ่นที่ท่านสมัครมา  (ราคานี้สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับเชียงราย)
          
          เมื่อลงทะเบียนแล้วกรุณา แนบสำเนาหลักฐานการโอนอย่างใดอย่างหนึ่ง (สลิป)  พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทร รุ่นที่เข้าร่วมส่งมาทางแฟกซ์ 053 737 616 หรือ สแกน หรือ ถ่ายรูป แนบกลับมาแจ้งที่อีเมล [email protected] เพื่อแจ้งโอนเงิน พร้อมกับเก็บใบสลิปไว้เป็นหลักฐานและนำมาแสดงการลงทะเบียนที่มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง

         หลังจากทีมงานได้รับเมลแล้ว จะยืนยันรายชื่อขึ้นหน้าเว็บให้  รายชื่อผู้เข้าร่วมถือเอาผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น  

          เปิดรับโอนตั้งแต่ วันที่ลงทะเบียน -  สัปดาห์สุดท้ายก่อนกิจกรรม


*  เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ก่อนโอนค่าลงทะเบียนขอให้ผู้สมัครวางแผน ตารางการเดินทางมาให้เรียบร้อย  อาทิ ตั๋วรถในการเดินทางมา, กิจส่วนตัว, เนื่องจากทางโครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการโอนค่าลงทะเบียนคืน