คุณสมบัติครูบ้านนอก

  • มีหัวใจทั้ง 4 ห้องที่พร้อมจะเปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันและรับความรักความอบอุ่น 
  • มีรอยยิ้มและอ้อมกอดใหญ่ๆเพื่อมาสัมผัสและกอดเด็กๆด้วยกัน
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา