...ที่มาของโครงการ...

โครงการครูบ้านนอก.... เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ “ มูลนิธิกระจกเงา” ทำงานอยู่ เด็กๆเป็นชาวเขา มีหลายเผ่า เช่น

อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ)  เย้า (เมี่ยน) ปกากญอ (กะเหรี่ยง) ลีซู (ลีซอ)

  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hilltribe.org/ แต่ละชนเผ่าจะมีภาษา และวัฒนธรรม เป็นของตัวเอง และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ครูบ้านนอก จะเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชน โดยครูบ้านนอกจะเข้าไปส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก และมีสีสันร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นทางด้านการศึกษาของเด็กๆ และกลุ่มคนชนบท ขณะเดียวกัน ครูบ้านนอกจะได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชุมชนที่ครูบ้านนอกแต่ละรุ่นเข้าไปพักพิง