ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนประถมน้ำปุก 


โรงเรียนประถมน้ำปุก ตั้งอยู่ บ้านน้ำปุก  ต.น้ำปุก อ.ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมู่บ้านน้ำปุก มีประชากรทั้งหมด ประมาณ 700 หลังคาเรือน แบ่งเป็น 3 หย่อมบ้าน คือ น้ำปุกเหนือ น้ำปุกกลาง และ บ้านน้ำปุกใต้  โรงเรียนประถมน้ำปุกตั้งอยู่ระหว่างบ้านน้ำปุกเหนือ และน้ำปุกกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ ไม่ต่ำกว่า 300 คน

   

จำนวนนักเรียน/ครูสอน

1. โดยประมาณ 350 คน
2. จำนวนครู 7 คน

การเปิดการเรียนการสอน 

          1. หลักสูตรอนุบาล
          2. หลักสูตรประถมศึกษา 1 - 6

อาคารสถานที่ 

          1. อาคารปูนแบบชั้นเดียว สำหรับเปิดการสอนระดับประถมศึกษา 2 หลัง สภาพทรุดโทรม  หลังคามุงด้วยสังกะสี ที่สภาพเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน

          2. อาคารปูนชั้นเดียว สำหรับชั้นอนุบาล 1 หลัง

          3. ห้องน้ำ 2 หลัง จำนวน 4 ห้อง (ใช้งานได้จริง 2 ห้อง)

ที่ตั้งโรงเรียน 

          ทิศเหนือ                  จรดบ้านน้ำปุกเหนือ และวัดน้ำปุกเหนือ

          ทิศใต้            จรดทุ่งนาหมู่บ้าน

          ทิศตะวันออก   จรดบ้านปุกเหนือ

          ทิศตะวันตก    จรดบ้านน้ำปุกกลาง

 

การเดินทาง 

          ข้ามเรือจากท่าเรือบั๊ก เชียงของ ไปยัง ห้วยทราย และจากห้วยทราย มุ่งลงทางทิศใต้ ไปหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางขรุขระประมาณ 10 กิโลเมตร อีกประมาณ 30 กิโลเมตรเป็นถนนดินแดงลูกรัง เส้นทางเรียบแม่น้ำโขง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชั่วโมงครึ่ง – สองชั่วโมง

 

ข้อมูลอื่นๆ 

          - ระบบโทรศัพท์ เป็น LAO GSM   แต่สามารถรับสัญญาณจากฝั่งไทยได้ TH GSM
          - ใช้เงินได้ทั้งไทย บาท และ เงินกีบลาว