โรงเรียนบ้านสันโค้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสันโค้ง  ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย


ปี 2477  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนที่วัดสันโค้ง  โดยมีพระปัญญาและนายอ้าย  จันทาพูน  จังหวัดเชียงราย

ปี 2482 ย้ายมาตั้งนอกวัด  สร้างอาคารแบบ 3 ห้องเรียน  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลป่าตึง” โดยมี  นายสม  อุดมไตรศัทธ์  เป็นครูใหญ่  เปิดทการสอน ป.1 – 4

ปี 2509  นายปาน ช่างเรือน  ผู้ใหญ่บ้านได้จับจองที่ดินจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา (ที่อยู่ปัจจุบัน) ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ใหม่  สร้างอาคารแบบ ป.1 ข  ถาวร 4 ห้องเรียน  ได้งบประมาณ 20,000 บาท

ปี 2523 ได้งบประมาณจำนวน 350,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 จำนวน 4 ห้องเรียน

ปี 2525 ได้งบประมาณจำนวน 35,000 บาท สร้างส้วมแบบ ชร. จำนวน 5 ที่นั่ง

ปี 2527 ได้งบประมาณจำนวน 250,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202 จำนวน 1หลัง

ปี 2527 ได้รับเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากนายสามารถ – นางชุติมนต์ แสงทิพย์ 

 

สร้างโรงอาหาร

ปี 2536 ได้งบประมาณจำนวน 70,000 สร้างถังซีเมนต์ แบบฝ.30 พิเศษ จำนวน 4 ถัง

ปี 2542 คณะครูและผู้ปกครองช่วยกันสร้างส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง จำนวนเงิน 12,000

ปี 2543 นายหาญ เสนาธรรม  ได้สร้างส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง  อุทิศให้นายกุศล  นางจันทร์หอม  เสนาธรรม  จำนวนเงิน 12,868 บาท

ปี 2544 พระมหาชอน กิตติธรรมโม  สร้างส้วมนักเรียน 10 ที่นั่ง และสร้างฐานพระแก้วมรกต  พร้อมองค์พระแก้วมรกต หน้าตัก 36 นิ้ว 1 องค์ คิดเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

ปี 2545 ได้พัฒนาอาคาร  1 ก ป 1 ข  และห้องส้วมนักเรียนขนาด 4 ที่นั่ง  ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม  โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นจนวนเงิน 102,900 บาท และได้ลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 100,000

ปี 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  ได้จัดเงินอุดหนุนเสริมลานกีฬาเอนกประสงค์เป็นสนาม   บาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล  เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท  พระมหาภานุพงษ์  เสนาธรรม  นายฮ๊อก  นางดรุณี  เสนาธรรม และนางสาวติ๋ม  นางสาววาสนา  นางสาวรัตนา เสนาธรรม สร้างศาลาเสนาธรรม  โดยสร้างไว้หน้าอาคาร ป.1ก  จำนวนเงิน 10,000 บาท

ปี 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  ได้จัดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา

ปี 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  ได้จัดเงินอุดหนุน สร้างถนนบริเวณหน้าอาคาร ป.1  จำนวนเงิน  70,000 บาท  กว้างประมาณ 4 เมตร  ยาว 140 เมตร

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

โรงเรียนบ้านสันโค้ง    ตำบลป่าตึง    อำเภอแม่จัน    จังหวัดเชียงราย    สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 6มีเนื้อที่ 10 ไร่   2  งาน


1.2 ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้

1)       จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  167  คน

2)       จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น

 

เพศ

รวม

จำนวน

ชาย

หญิง

 

ห้องเรียน

อ.1

2

3

5

1

อ.2

9

10

19

1

รวม

11

13

24

2

.1

14

22

36

1

.2

8

16

24

1

.3

11

9

20

1

.4

6

10

16

1

.5

12

11

23

1

.6

9

15

24

1

รวม

60

83

143

6

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

71

96

167

8

               


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    URL :
หมายเลข : 
กรุณาใส่หมายเลขที่ให้มาในช่องนี้. 
คำถามพิสูจน์ Spam Bot : คุณเป็นคนใช่หรือไม่
ตอบในช่องนี้. ความคิดเห็นที่ 1

หนูเรียนปบัณฑิตอยู่ค่ะถ้าหนูจบหลักสูตรแล้วหนูไปฝึกงานและสอนที่โรงเรียนได้หรือเปล่าค่ะเพราะความใฝ่ฝันของหนูคืออยากที่จะเป็นครูดอยค่ะติดหนูได้ที่0823927545ค่ะ

โดย : กัญญาภัค   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 04:10:35 PM น. ip 223.206.176.126,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ผมต้องการที่จะสอนเด็กที่ขาดความอบอุ่นให้เป็นเด็กที่มีการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปผมมีจิตใจที่จะสอนใหเด็กมีการพัฒนาให้ก้าวไกลสู่สังคมที่สดใสผมเป็นครูอัตาจ้างสอนมาประมาณ 2 ปีแล้ว ผมจะหมดสัญญาจ้างผมค้นหาโรงเรียนที่อยู่ในที่ไม่เจริญมาหลายปีแล้วผมต้องการจะสอนเด็กที่ดรงเรียนนี้ได้โปรดพิจารณาผมด้วยนะครับผมไปสอนแค่มีที่พักให้ผมผมก็ดีใจมากๆผมรักความเป็นครูตั้งแต่ผมจำความได้

โดย : วรวุฒิ เพ็งอยู่   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 10:52:23 น. ip 203.172.253.122,192.168.212.168
ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

รับสมัครครูภาษาอังกฤษไหมค่ะ ถ้ารับส่งข่าวให้ทางเมล์ [email protected] ขอบคุณนะค่ะ

โดย : พิมมาดา
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 12:24:18 PM น. ip 61.7.140.102,192.168.3.11
ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ที่นี่รับสมัครครูไหมคะ

โดย : ทิพย์ฤดี   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 11:38:32 AM น. ip 125.27.91.234,
ลบ