๑๑   ประวัติและข้อมูลโรงเรียนบ้านจะคือ และบ้านจะคือ   ๑๑

  

                                                    

๑๑  บริบทหมู่บ้าน  ๑๑

บ้านจะคือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลห้วยชมพู  อำเภอ เมือง   จังหวัดเชียงราย  57000

ประชากร   เป็นชนเผ่าลาหู่ 

อาชีพ         การเกษตรและรับจ้าง

การคมนาคม    จากเชียงรายถึงโรงเรียนโดยรถยนต์  104  กิโลเมตร    ประมาณ  9  กิโลเมตร    เป็นทางทุรกันดาร     และทางเรือตามลำน้ำแม่กกใช้เวลาประมาณ  3  ชั่งโมง

                                                

๑๑  บริบทโรงเรียน  ๑๑

ข้อมูลทั่วไป 

ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2530  โดยเป็นสาขาโรงเรียนบ้านห้วยชมภู   และตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อ พ.ศ. 2532    ปัจจุบัน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  เขตบริการ  4  หย่อมบ้านนักเรียน  322  คน  ครูและบุคลากร  17  คน    

สถานที่ตั้ง    โรงเรียนบ้านจะคือ   หมู่ 10  ตำบลห้วยชมพู   อำเภอ เมือง   จังหวัดเชียงราย  57000

ผู้บริหาร นายขจร  แก้วตา      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู          

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์          บนเนินเขา

สภาพปัญหาของปัจจัยการจัดการศึกษา

            1. ปัญหาด้านปัจจัยพื้นฐาน

           1.1 อาคารเรียนไม่เพียงพอ

                 โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามปริมาณ นักเรียน รวม 12 ห้องเรียน มีอาคารเรียนที่สามารถจัดเป็นห้องเรียนได้ 8 ห้อง

           1.2 ที่พักอาศัยนักเรียนไม่เพียงพอ

                 โรงเรียนมีนักเรียนพักนอน ทั้งหมด 59 คน นักเรียนชาย 30 คน นักเรียนหญิง 29 คน

           1.3 ที่พักอาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ

                 โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักนอนในโรงเรียน 14 คน มีที่พักนอนที่ถาวรปลอดภัยจำนวน 7 ห้อง ที่เหลือเป็นที่พักชั่วคราว สร้างด้วยไม้ไผ่มุงหญ้าคา

           1.4 ไม่มีไฟฟ้า

                  โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงต้องจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งไม่สะดวก มีค่าใช้จ่ายสูง กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน

           1.5 งบประมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอ 

                  โรงเรียนได้รับงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จำนวน 10 บาท ต่อคน ต่อวัน ร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สภาพจริงโรงเรียนต้องจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคน ทุกวัน

           2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตนักเรียน

           2.1 มีนักเรียนที่ยากจน  ร้อยละ 90.12

           2.2 มีนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้า  ร้อยละ 23.69

           2.3 มีนักเรียนทุพโภชนาการ  ร้อยละ 44.31

           3. ปัญหาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

           3.1 เนื่องจากสภาพการคมนาคมที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางครูต้องพักนอนในโรงเรียน ไม่มีเวลาให้ครอบครัว บางคนมีภาระต้องดูแลบุตร มีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

           3.2 บุคลากรบางส่วนยังเป็นพนักงานราชการหรือครูอัตราจ้าง ซึ่งยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพ

           3.3 สภาพที่พักอาศัยไม่สะดวก ไม่มั่นคงปลอดภัย

           3.4 โรงเรียนบ้านจะคือเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นที่กว้าง มีงานที่ดำเนินการหลากหลาย แต่ไม่มีนักการภารโรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรับภาระและบทบาทของนักการภารโรงเพิ่มอีกภาระหนึ่ง

 

๑๑   ภาพรวมโรงเรียนทั้งหมด   ๑๑

สนามหญ้าหน้าโรงเรียน

บรรยากาศภายในห้องเรียน

บรรยากาศโดยรอบโรงเรียน

โรงอาหาร

อ่างล้างหน้า ล้างมือ หรือทำความสะอาด

ห้องน้ำแยก ชาย หญิง

 


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    URL :
หมายเลข : 
กรุณาใส่หมายเลขที่ให้มาในช่องนี้. 
คำถามพิสูจน์ Spam Bot : พิมพ์คำว่า 'รัก' สิ่
ตอบในช่องนี้. ความคิดเห็นที่ 1

replica handbags
UGG boot
nike sb
NFL jerseys
NFL jerseys
mbt shoes


โดย : wyp   email : [email protected]
เมื่อ วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 09:47:32 AM น. ip 110.82.153.49,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

Thanks for giving me the useful information. I think I need it. Keep up your work. Thank you

y8 games | Games y8 | Games for you | Games flash funny


โดย : y8   email : [email protected]   URL : http://www.y84u.info
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 08:54:31 น. ip 113.190.203.192,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 3Ugg Boots On Sale boots are already built-in in 1978 surprised Brian Smith issued the call in accordance with their anxiety to action in an environment of abundant winter acre. By knowing the direction of new Ugg Classic Boots On Sale boots used to be. This Cheap Womens Uggs absolute reality will deal with his accomplice aural hall and you get plenty of added admirable in its assurance that actually appeared outside his analysis. so now raging, Cheap Women Ugg Boots ?and absolutely free so admired types is not just an action challenging or impossible to separate Ugg Sheepskin Boots point. ?


Tags:Cheap women Uggs, Ugg Boots Online Store, Ugg Boots Outlet, Sheepskin Ugg Boots, Ugg Classic Boots On Sale, Cheap Womens Uggs, Sheepskin Boots Sale

โดย : GHJK   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 08:55:09 น. ip 58.22.133.76,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

สวัสดีค่ะครูคนเก่ง ขอให้ครูมีแต่สุขภาพที่ดีนะค่ะ
และขอให้ครูทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต รักครูทุกคนเสมอค่ะ
ไม่เคยลืมค่ะ


โดย : ฟ้าเดียวกัน   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 11:01:32 น. ip 119.42.122.54,10.0.0.239
ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

สวัสดีค่ะครูคนเก่ง ขอให้ครูมีแต่สุขภาพที่ดีนะค่ะ
และขอให้ครูทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต รักครูทุกคนเสมอค่ะ
ไม่เคยลืมค่ะ


โดย : ฟ้าเดียวกัน   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 11:01:40 น. ip 61.7.168.157,10.0.0.239
ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

สวัสดีค่ะครูคนเก่ง ขอให้ครูมีแต่สุขภาพที่ดีนะค่ะ
และขอให้ครูทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต รักครูทุกคนเสมอค่ะ
ไม่เคยลืมค่ะ


โดย : ฟ้าเดียวกัน   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 11:02:41 AM น. ip 61.7.183.172,10.0.0.239
ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

รักครูทุกคนค่ะ

โดย : ดวงดาวแห่งรัก   email : [email protected]
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 09:45:33 AM น. ip 61.7.174.114,10.0.0.154
ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจ www.lahuya.ning.com
คิดถึงครูเฉลิมวุฒิมากค่ะช่วงนี้ฤดูฝนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะค่ะ


โดย : ดวงดาวแห่งรัก   email : [email protected]
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 10:08:23 AM น. ip 61.7.175.206,10.0.0.154
ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านจะคือ

ดูแล้วเด็กๆน่ารักดี เป็นครูภาษาไทยค่ะ อยากสอนเด็กๆที่นี่บ้าง

ขอให้คุณครูทุกคนที่สอนอยู่ที่จะคือ สู้ๆ นะคะ ...^^


โดย : นริศรา   email : [email protected]
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 17:31:18 น. ip 223.206.213.185,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

อยากเห็นทางขึ้นโรงเรียนบ้านจะคือ ลำบากมากมั้ย

โดย : เจน   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 04:15:52 PM น. ip 114.128.47.3,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

สวัสดีปีใหม่2553นะคะคิดถึงครูทุกคนนะคะ

โดย : น.ส นาคือ จอมใจชมพู   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 15:20:53 น. ip 202.28.45.20,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้คุณครูทุกคนมีความสุขตลอดไปนะคะ


โดย : พิมนิภา ฟองสมุทร   email : [email protected]
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553 เวลา 13:10:07 น. ip 61.7.228.218,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

สวัสดีปีใหม่ ทุกๆคน ขอให้โรงเรียนบ้านจะคือน่าอยู่ตลอดไปคับ

โดย : สมหมาย   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2553 เวลา 13:42:14 น. ip 125.24.241.212,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ฝากบอกน้องๆโรงเรียนบ้านจะคือว่าช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วขอให้น้องๆอ่านหนังสือด้วยนะ

โดย : ศิริพรรณ จะหยู   email : [email protected]
เมื่อ วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 11:01:19 น. ip 118.172.71.41,192.168.212.145,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

เคยเป็นครูไปบรรจุอยู่ที่จะคือเหมือนกันค่ะ
อย่างที่เด็กๆบอกว่าเห็นภาพแล้วคิดถึงจริงๆ
ถ้ามีโอกาสจะแวะไปเที่ยวนะคะ
นักเรียนคนไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้แล้วรู้จักครู
ติดต่อครูได้นะคะ
[email protected]
ครูธิดารัตน์ค่ะ


โดย : ธิดารัตน์ ใจนวล   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 02:05:55 น. ip 180.180.54.245,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

1.อยากทราบว่าตอนนี้มีอาคารเรียนกี่อาคาร และที่ต้องการเป็นอาคารเรียนแบบไหน
2.อาคารบ้านพักอาศัยนักเรียนต้องการแบบไหน

[email protected]


โดย : เครือทิพย์ สุรเดช   email : [email protected]
เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:15:18 น. ip 202.183.218.187,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

คิดถึงครูทุกคน

โดย : นามีคา ยะฟูn   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14:33:07 น. ip 118.172.76.139,192.168.212.52,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ขอให้โรงเรียนน่าอยู่ตลอดไปนะคะ

โดย : นาคือ จอมใจชมพู   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 06:41:54 PM น. ip 119.42.76.84,192.168.212.188
ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

สวัสดีค่ะหนูชื่อนาคือ จอมใจชมพูค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันค่ะเมื่อเห็นภาพโรงเรียนแล้วคิดถึงมากค่ะคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูหนูมาเรียนตรงนี้ต้องปรับตัวอย่างมากค่ะแต่หนูก็ไม่ท้อเพราะหนูยังจำคำสอนของครูว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหนูกราบขอบพระคุณครูค่ะ

โดย : นาคือ จอมใจชมพู   email : [email protected]
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 18:28:44 น. ip 119.42.78.71,192.168.212.188
ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ขอขอบคุณผู้ที่ทำหน้าเว็บของโรงเรียนบ้านจะคือไว้ ที่ศิษย์เ้ก่าได้เปิดดูในเวลาที่คิดถึงโรงเรียนเก่า

โดย : นายเจษฎาพร แสนหลวง   email : [email protected]
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 13:03:35 น. ip 58.147.123.203,10.20.1.29
ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

ผมมีความประทับใจรูปทุกรูปในหน้าเว็บนี้ ผมชื่อนายเจษฎาพร แสนหลวง
ศิษย์เก่ารุ่น 7 ปี พ.ศ.2541 ผมขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์โรงเรียนบ้านจะคือทุกคน อย่าท้อจงสู้ต่อไปอดทนต่อความลำบาก เพื่อให้เด็กวันนี้จะได้ความรรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ เป็นคนดีของสังคมในวันหน้า
การที่เป็นข้าราชการครู ต้องเอาผู้่เรียนเป็นหลัก มีความอดทนสูง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ"การที่จะเสียอะไรให้กับการทำความดี เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมใจมากกว่า"......กลัีบไปบ้านได้ข่าวว่ามีพี่่ๆมูลนิธิการจกเงาไ้้ด้บำเพ็ญประโยขน์ให้กับนักเรียน ผมว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆ
ผมเป็นคนหนึ่งที่รักโรงเรียนบ้านจะคือ เพราะผมอ่านออก เขียนได้ เพราะจากโรงเรียนนี้ วันหน้าถ้ามีโอกาสผมจะไปพัฒนาบ้านจะคือให้ดียิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้


โดย : นายเจษฎาพร แสนหลวง
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 13:18:49 น. ip 58.147.123.203,10.20.1.29
ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

สวัสดีค่ะ ตอนนี้โรงเรียนพัฒนาขึ้นตั้งเยอะเลยนะคะ
ดีกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะเลยก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจะคือ และบ้านก็อยู่ที่นั่นด้วย ก็ขอให้ครูโรงเรียนบ้านจะคือทุกคนมีความสุขมากๆๆนะคะ


โดย : NAMIKA YAFOO   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 14:10:40 น. ip 119.42.77.116,192.168.212.147,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

สวัสดีคุณครูทุกคนค่ะ
โรงเรียนจะปิดเทอมเมื่อไหร่คะ
คิดถึงบ้านจังเลยค่ะ ปีนี้ไม่มีใครมาเรียน
ที่ศึกษาสงเคราะแม่จันแล้วหรอค่ะ ตอนนี้เริ่มรับสมัครแล้วนะคะ


โดย : namika yafoo   email : [email protected]
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 03:29:11 PM น. ip 119.42.76.210,192.168.212.114,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

สวัสดีครับผมชื่อนายภานุถัทร จรัสนูพิพัฒน์ ผมดีใจมากที่มีมูลนิธิกระจกเงาที่มีโครงการดีๆให้กับโรงเรียนบ้านจะคือซึ่งผมอยู่บ้านจะคือด้วยและก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านจะคือมัธยมรุ่นที่1เหมือนกันในฐานะศิษย์เก่าผมก็อยากกลับไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้มากเลยครับในตอนนี้ผมได้มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผมอยากกลับไปร่วมกิจกรรมมากๆๆเลยครับและก็เป็นช่วงวันแม่พอดีเลยผมตั้งใจจะกลับไปหาแม่พอดีเลยผมจึงขอร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับซึ่งผมเรียนอยู่คณะครุศาสตร์พอดีเลยอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับและฝากบอกครูเฉลิมวุฒิ ชื่นตา ด้วนนะครับว่าผมจะไปช่วยอีกแรงนะครับท้ายนี้ขอให้มูลนิธิจงประสบความสำเร็จในกิจกรรมนี้ไปลุล่วงไปด้วยดีและกิจกรรมต่อๆไปด้วยนะครับ

โดย : นายภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน์   email : [email protected]
เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 11:55:33 PM น. ip 161.246.1.37,161.246.25.38
ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

น่ารักดีหว่า ผมอยู่แม่สลัก เห็นพี่น้องบ้านจะคือ ก็ดีนะ อยากกลับไปสอนที่บ้าน แต่ตัวเองเป็นแค่พนักงานราชการ ย้ายข้ามเขตไม่ได้ ตอนนี้สอนเด้กดอยที่ ร.ร.บ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยากกลับบ้าน แม่ก็แก่แล้ว ไม่มีโอกาสอบบรรจุกะเค้าสักที เพราะตัวเอง จบ เอก การศึกษานอกระบบ โทภาษาไทย เห้อ เหนื่อยจัง

โดย : นายฐิติ นวชุติวงส์   email : [email protected]   URL : http://school.obec.go.th/maekanai/
เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 03:10:24 PM น. ip 61.7.168.42,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ดีใจมากที่เห็นภาพโรงเรียนบ้านจะคือ ยังคิดถึงเสมอแล้วจะมาเยี่ยมนะคะ
จากครูรุ่นบุกเบิก 2530


โดย : เยาว์ลักษณ์ ทรวงประเสริฐ ( กุ้ง )   email : [email protected]
เมื่อ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 10:42:00 AM น. ip 182.93.198.173,
ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

สวัสดีปีใหม่2554 นะคะครู

โดย : ปภัสร จอมใจชมพู   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 14:12:28 น. ip 125.25.254.22,192.168.212.56
ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

There are several a whole lot more methods to generate free games dollars by way of world of warcraft video games but I'll recommend
flash games you two more. due to the fact you might be an professional participant you'll be browser games capable to readily provide your world of web game warcraft personality to degree 70. offering a degree 70 personality can provide free browser games you sufficient buy wow gold money. it genuinely is web game not that effortless to provide free games a personality to degree 70 for amateur gamers and yet again several gamers do not get a lot time for leveling their characters. this kind of flash games amers are continually prepared to purchase degree 70 characters. So you'll be browser games capable to market your degree 70 cartoon figures with wow gold a especially very good amount.


โดย : freegames0010   email : [email protected]
เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 03:02:12 PM น. ip 205.209.142.197,
ลบ