บ้านห้วยลุหลวง .... เชียงราย
           หมู่ 13     ตำบลแม่ยาว     อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงราย  เป็นบ้านบริวารของบ้านพนาสวรรค์   มำประชากร  รวม   89  หลังคาเรือน   ประชากรทั้งสิ้น 442  คน
       


เส้นทางเข้าหมู่บ้าน


บรรยากาศภายในหมู่บ้าน

ศาสนา
นับถือศาสนาคริสตร์   เข้าโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทุกวันอาทิตย์ในช่วงเช้า

สถานศึกษา
•        ศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน  มีจำนวนนักเรียนประมาณ 30 คน
•        " โรงเรียนผาขวางพัฒนา "   เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีตั่งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถม ถึงระดับมัธยมต้น มีเด็กจำนวน 300 กว่าคน เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษา เพราะมีเด็ก ๆ หลายชนเผ่ามาเรียนที่โรงเรียนผาขวางพัฒนา ระยะทางจากโรงเรียนไปถึงหมู่บ้านห้วยลุหลวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ครูบ้านนอกจะได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนด้วยกัน .


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ภายนอก)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภายใน)


ภูมิปัญญาชาวบ้าน

•        ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่
•        ลายปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าลาหู่
•        ย่าม ลวดลายประจำชนเผ่า

ประวัติหมู่บ้าน
หมู่บ้านห้วยลุ 2  แยกตัวมาจากหมู่บ้านห้วยลุหลวง ซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  หมู่บ้านห้วยลุ  2 เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13  ในต.แม่ยาว ติดกับหมู่บ้านออบเสือแหวน , บ้านรวมมิตร

ประเพณี
•        ประเพณีกินวอ
•        ทำศาลทางเข้าหมู่บ้าน
•         ก่อกองทราย
•        วันคริสมาส


ความเป็นอยู่
ชาวบ้านอยู่กันแบบเรียบง่าย  อาศัยผืนดินอยู่กินกับธรรมชาติถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  อยู่รวมกันเป็นกลุ่มญาติ ทำอาชีพด้านการเกษตรเป็นงานหลัก  ส่วนการใช้แรงงานในเมืองหลวงส่วนใหณ่จะเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงาน

บรรยากาศห้องครัว...

    

บรรยากาศห้องน้ำ...