บ้านป่าคาสุขใจ  

 

 หมู่ที่ 5   ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย

 

 

ผู้ใหญ่บ้าน  

ชื่อนาย หล่อแอ่    อายีกู่

จำนวนประชากร

                136  หลังคาเรือน   รวม    592   คน

 

บ้านป่าคาสุขใจ ตั้งบ้านเรือนตามภูเขาสูง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,142  เมตร บนดอยแม่สลอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  75 กิโลเมตร

บรรยากาศภายในครัว ซึ่งจะใช้ไม้ฟืนเป็นหลักในการหุงอาหาร

ห้องน้ำ  ที่ทำขึ้นอย่างเรียบง่าย  เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

ชาติพันธุ์

 เป็นชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ลอมิอาข่า  

                                                                             ... การแต่งกายของชนเผ่าอาข่า ...

การแต่งกายของผู้ใหญ่  ในชุดชนเผ่า

การแต่งกายของเด็ก ๆ ในชุดชนเผ่า

 

ศาสนา

·        ส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาบรรพบุรุษตามความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่า

·        บางครอบครัวที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์     นิกายโปรแตสแตนท์

·        ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน (เจ้าแม่กวนอิม )  

ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนมีความแตกต่างในเรื่องความเชื่อและศาสนา

 

วิถีชีวิต

·        การสร้างบ้านเรือนที่ยังเป็นแบบดั้งเดิม 

·        การประกอบอาชีพรับจ้าง  เกษตรกรรม

·     การปักผ้าชนเผ่าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน อาจกล่าวได้ว่าการปักผ้าเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของผู้หญิงอาข่าและขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นรายได้เสริมนอกจากการทำการเกษตร

 

การดำเนินงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

·        การปลูกป่าชุมชน และการอนุรักษ์ป่าชมชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนา     

ชุมชนและเขตภูเขา

·        การทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล

·        การเรียนรู้ การศึกษา ด้านเกษตร และสิ่งแวดล้อม

 

สถานที่สำคัญหมู่บ้าน

·        ป่าฝีปู่ย่าของหมู่บ้าน

·        ป่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

·        ป่าช้าเด็ก

·        ป่าประตูผี

·        ป่าชุมชน

·        ป่าเฉลิมพระเกียรติ

 

กลาล่าเชอ

ประตูผี


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    URL :
หมายเลข : 
กรุณาใส่หมายเลขที่ให้มาในช่องนี้. 
คำถามพิสูจน์ Spam Bot : หมาเรียกอีกอย่างว่า
ตอบในช่องนี้. ความคิดเห็นที่ 1

สนในบ้านป่าคาสุขใจมากค่ะ อยากไปสอนเด็กที่นั่นจัง

โดย : พัทธนันท์   email : [email protected]
เมื่อ วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 21:40:45 น. ip 118.173.184.171,
ลบ