ครูบ้านนอกรุ่นที่ 160 
ณ บ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย
9 -12  สิงหาคม 2557