ครูบ้านนอกรุ่นที่ 159

10 -13  กรกฎาคม 2557

บ้านป่าเมี่ยง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย