ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกรุ่น 156 บ้านอาดุ

IMG_0865-horz.jpg
IMG_0887-horz.jpg
IMG_0887-horz.jpg