ทำเนียบรุ่น
ครูบ้านนอกรุ่นที่ 155
บ้านจะจ๋อ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 
วันที่ 13 -16 มีนาคม 2557???????.JPG