ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกสัญจรสปป.ลาว รุ่นที่ 28 บ้านห้วยทราย