ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอกสัญจรรุ่นที่ 25 บ้านห้วยกะโปะ