ทำเนียบครูบ้านนอก รุ่นที่่  148
 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2556
              บ้านแม่แฮง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่