ซากุระ อิโน (ซากุระ) | มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย

ซากุระ อิโน (ซากุระ)

Tue, 2013-07-16 12:32 -- webmaster

ซากุระ  อิโน (ซากุระ)

นักศึกษาสาขา International socio-cultural studies มหาวิทยาลัยเคเซน(Keisen University) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อฝึกงานด้านงานพัฒนาชุมชน โดยสังกัดมูลนิธิกระจกเงา เมื่อฝึกงานเสร็จได้กลับไปรับปริญญา จากนั้นเธอก็กลับมาอีกครั้ง กับความตั้งใจที่จะมาพัฒนาชุมชน โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาอีกครั้งในฐานะอาสาสมัครติดต่อประสานงานระหว่างประเทศญี่ปุ่น ในช่วงแรกยากสำหรับเธอทีเดียวที่จะประสานงานเพราะเธอใหม่ต่องานประสาน แต่ด้วยความที่ชอบเรียนรู้และปรับตัวเองเข้ากับงานได้ดี ทำให้ความพยายามที่เธอทำก่อให้เกิดความสำเร็จตามมาไม่ช้า เธอสามารถประสานงานติดต่ออาสาสมัครจำนวนมาก เพื่อเข้ามาช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภค อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องประชุม ศูนย์เด็กเล็ก และอื่นๆอีกมากมาย และที่สำคัญ เธอเป็นคนที่ผลักดันเรื่องการทำการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อาสาสมัครญี่ปุ่นที่เข้ามาร่วมโครงการในแบบกึ่งท่องเที่ยว โดยเข้าไปอยู่ร่วมกับชาวบ้าน หรือที่เรียกว่าโฮมสเตย์นั่งเอง ทำให้อาสาสมัครได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านที่แตกต่างจากตัวเอง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทำโฮมสเตย์อีกทาง

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

   

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2554