กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีภัย | มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย

กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีภัย

Fri, 2013-07-05 10:29 -- webmaster

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา ทีมงานกระจกเงาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีภัย

ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านอาดี่ หมู่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

เนื่องเพราะจากการตรวจสอบทางธรณีวิทยาของหน่วยงานป้องกันภัยของทาง อบท.ระบุว่า บ้านอาดี่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากสูง

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา อีกทั้งพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีลำน้ำห้วยหลุไหลผ่าน ดังนั้นทางเทศบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญ

และได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในชุมชน รวมทั้งมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่สำหรับเรื่องนี้ในหมู่บ้าน

ซึ่งชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือและเข้าร่วมซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับเจ้าหน้าที่

   

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2554