หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา ลงทะเบียน เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม
กรุงเทพ เชียงราย
 
เพียงคุณมีความกล้าที่จะพบเจอสิ่งที่ท้าทาย มีใจรักและพร้อมที่จะเปิดใจ
ในการทำงานกับผู้คนที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม มูลนิธิกระจกเงาทั้งสามสำนักงานกำลังต้องการคุณ เราเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก คุณจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม และใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคม ฝึกงานกับเราเข้าถึงการปฏิบัติการจริงทางสังคม
 
 


นักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกงานกับเรา สามารถตัดสินใจเลือกพื้นที่และตำแหน่งฝึกงานที่ตนเองสนใจ
โดยดูได้จากรายละเอียดของโครงการที่ต้องการนักศึกษาฝึกงานของทางมูลนิธิฯซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 3 สำนักงานใน 3 พื้นที่ได้แก่
เชียงราย
กรุงเทพฯ

 
   
น้องไลท์...นางสาวสุพัตรา ละงู
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

น้องกิ๊ก...นางสาวนุชฤทัย สุปะดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

น้องใหม่...นางสาวอรวรรณ แสงอรุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

น้องก้อย...นางสาวสุภาพร มีอุตส่าห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม

น้องปุ้ย...นางสาวรัตนา วินทะไชย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม 

น้องเบญ...นางสาวเบญจวรรณ ทรวงโพธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

น้องกบ...นางสาวฉันทนา หมวกพลาย
นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ วิชาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

น้องเน๊าะ...นางสาวอามีเน๊าะ มะลาเฮง
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

น้องสาว...นางสาวอัญชลี ทองนอก
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาภูมิภาคศึกษา เอกภาษาอินโดนีเซีย

น้องน้อย...นางสาวรุ้งทิพย์ ทองเนียม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ สาขาภูมิภาคศึกษา เอกอินโดนีเซีย

อ่านทั้งหมด
 
 


1.ต้องฝึกงานอย่างน้อย1- 2 เดือนขึ้นไป
2.ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส.(อนุปริญาขึ้นไป)
3.รักการเรียนรู้ ไม่เกี่ยงงานหนัก
4.คุณสมบัติพิเศษ อึด แกร่ง อดทน และสามารถเดินทางมาฝึกงานด้วยตนเอง
5.นักศึกษาที่ฝึกงานกับเราสามารถเลือกฝึกแบบเก็บหน่วยกิต (ฝึกงานก่อนจบ ตามหลักสูตร) หรือฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์เท่านั้นก็ได้

การนัดสัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียด
- กรุณานำจดหมายแนะนำตัวถึงความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยประวัติการศึกษามาด้วย
- เราเปิดสัมภาษณ์ คัดเลือกและคุยกันทุกวันอังคารและวันพฤหัส เวลาบ่ายโมง - บ่ายสามโมงเย็นที่สำนักงานกรุงเทพหรือสำนักงานที่นักศึกษาสะดวกต่อการเดินทาง

โครงการนักศึกษาฝึกงาน เราเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำความรู้ จากบทเรียนในภาคทฤษฎีนำมาปฏิบัติงานจริงและพร้อมกับเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวความคิด รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงานร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนักศึกษา(บ้า)ฝึกงานบ้านนอกจะได้
• นำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง
• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้น
• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ
• ได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกงานและมีีโอกาสบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปิดรับ
• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตและสังคมต่อไปได้

ทุกโครงการที่เราดำเนินการอยู่มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนโดยมี
คนหนุ่มสาวเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน สังคมชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย“มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดกลไกของชุมชนในการควบคุมปัญหา และแก้ไขปัญหาของชุมชนอีกทั้งสามารถพัฒนาและกำหนด
ทิศทางของชุมชน ด้วยตนเอง”

 
 

 
 

ห้องภาพกิจกรรมนักศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

@ สำนักงานกรุงเทพ

ติดต่อ พี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ)

อีเมล์: intern@mirror.or.th โทรศัพท์: 02-973-2236-7 ต่อ 102

@ สำนักงานเชียงราย

ที่อยู่ที่ติดต่อได้
106 หมู่1 บ้านห้วยขม อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ที่ทำงาน = 053-737412-3 ต่อ 23 ขอสาย คุณ แอน
Fax= 053-737412 ต่อ 24
email = ann@bannok.com
MSN = nanay_jung@hotmail.com
มือถือ= 089-7717357(ตั้งแต่ 17.00 เป็นต้นไป)

 


ออกแบบ และ พัฒนาเว็บไซต์ โดย ฅนบ้านนอก
www.bannok.com
สถิติเว็บไซต์