หน้าแรก
ความเป็นมาของโครงการ

วัตถุประสงค์
• ทุนต่อเนื่อง/ต่อปี
• ทุนสนับสนุนการศึกษา
• ทุนพิเศษ
• ทุนอาหารกลางวัน
• ทุนจ้างครูผู้สอน
• ทุน free school
จดหมายจากใจเด็ก
กระดานข่าวกองทุนเด็กดอย

ติดต่อ สอบถาม


ติดต่อสอบถาม

241 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-737412-3 ต่อ 113
053-737616
E-mail: oat@bannok.com 
MSN : weera75@gmail.com

 

 

 
 
 

ทำความรู้จัก ม่อนแสงดาว แหล่งเรียนรู้ของเด็ก ชาวเขา

               

                แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็นับเป็นความโชคดีของเด็กชาวเขาใน จ.เชียงราย ที่มีองค์กรการกุศลอย่าง สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ACED) เข้าไปสร้างโรงเรียนให้วิชาความรู้ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเด็กม่อนแสงดาว” และเพื่อให้คนในสังคมได้รู้จักโรงเรียนแห่งนี้มากยิ่งขึ้น รายการทองหลังพระ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ขันอาสาพาไปเจาะลึกถึงการทำงานของโรงเรียน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเด็กชาวเขา ติดตามได้ในวันที่ 25 ม.ค. และ 1 ก.พ. นี้

โรงเรียนม่อนแสงดาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิง ชาวเขาอายุ 12-18 ปี ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และยังเป็นศูนย์การเรียนตามอัชฌาสัยระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ประเภทสงเคราะห์ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เด็กนักเรียนที่นี่มาจากหลากหลายชนเผ่าทางภาคเหนือ อาทิ อาข่า ม้ง เมี่ยน ปกาญอ ลีซู ลาหู่ และเด็กพื้นเมืองล้านนา เป็นลักษณะโรงเรียนประจำ นอกจากสอนหนังสือแล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้การทำงาน อาทิ การปลูกผักแบบผสมผสานไร้สารพิษเพื่อบริโภคเองและจำหน่าย การปักลายเสื้อผ้าชาวเขา ฯลฯ ควบคู่ไปกับโครงการกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลาย ครู และครูอาสา นำความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ หนังสือ และสื่อวีดิทัศน์ต่างๆไปเผยแพร่ให้กับเด็กประถมตามโรงเรียนชุมชนของตัวเองบนดอยสูง และลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด จ.เชียงราย และภาคเหนือตอนบน

การเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นการเรียนท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือนำเด็กๆไปสู่การเรียนรู้เรื่องโลก ชีวิต และศาสตร์ตามแขนงวิชาต่างๆ เน้นการฝึกฝนและปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ส่วนครูในโรงเรียนม่อนแสงดาวจะมีทั้งครู และครูอาสาที่เสียสละความสะดวกสบาย มาร่วมสานฝันให้กับเด็กๆชาวเขา ด้วยมุ่งหวังให้พวกเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป โดยมีครูภูริญ อัครศิลาชัย เป็นครูผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้.

ข้อมูลจาก :

 

แหล่งที่มา: http://news.thaiza.com/detail_87152.html

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 000318 ครัี้ง

 

 

 

 

ออกแบบ และ พัฒนาเว็บไซต์ โดย มูลนิธิกระจกเงา
เจ้าของเว็บ " มูลนิธิกระจกเงา "