Error message

User warning: The following module is missing from the file system: imagcache_actions. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/bannok/domains/bannok.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

โครงการครูบ้านนอก

Thu, 2013-04-25 15:28 -- webmaster

โครงการครูบ้านนอก
http://www.bannok.com/volunteer/

แนวคิด
สะพานเชื่อมระหว่างคนเมืองและเด็ก ๆ บนภูดอย  ให้ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของเด็ก ๆ บนภูสูง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ด้วยหวังว่าดอกผลแห่งมิตรภาพจะเป็นแรงหนุนช่วยให้ดอกไม้แห่งขุนเขาเหล่านี้เรียนรู้และเบ่งบานเต็มศักยภาพของพวกเขา

กลุ่มงาน

1.     จัดกิจกรรมครูบ้านนอกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งเสริมให้ครูได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาไม่ว่าจะเป็น การพูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร ให้กับเด็ก ๆ การพัฒนาทักษะชีวิต  ความกล้าแสดงออก   กล้าสื่อสาร มีความมั่นใจในตัวเอง  มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง

2.     จัดกิจกรรมครูบ้านนอกรุ่นพิเศษ (ครูบ้านนอกสัญจร)
2.     เชื่อมประสานและระดมความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที่

สามารถติดตามกิจกรรมโครงการครูบ้านอกผ่านทาง  facebook ได้ที่  http://www.facebook.com/Krubannok

สำหรับเจ้าหน้าที่

   

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2554