นักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน | มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย

นักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน

          เพียงคุณมีความกล้าที่จะพบเจอสิ่งที่ท้าทาย และไม่ย่อท้อต่อการทำงานร่วมกับ คนชนเผ่าในดินแดนชนบท
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ได้นำความรู้ จากบทเรียนในภาคทฤษฎี
นำมาปฏิบัติงานจริงและพร้อมกับเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวความคิด รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ การทำงานร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย

 

คุณสมบัติ นักศึกษา(บ้า)ฝึกงานบ้านนอก...
• นำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง
• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้น
• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ
•ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม ในองค์กร
• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตและสังคมต่อไป
• ฝึกงานกับของจริงในบทบาทที่ท้าทาย ระยะการฝึกงาน...๑ เดือน...๒ เดือน...หรือ...๓ เดือน...แล้วแต่ะจะเลือก
• ท้ายทายอย่างไร...มันต้องโดนใจสิน่า
เพียงคุณมีใจรักและพร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจ ในการทำงานกับกลุ่มคนในชนบทห่างไกลบนดอยสูงใน  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นคนชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ
• นักศึกษา (บ้า)ฝึกงาน... รับใครบ้าง...ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...หากเป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก...คุณมีสิทธิสมัครฝึกงาน...เพื่อฝึกงาน ดังนี้… 

ถ้าพร้อมแล้ว ติดต่อมาที่  พี่บิ๋ม 053-737412 หรือ 053-737616

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

   

จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2554