Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bannok/domains/bannok.com/public_html/2hands/autopage/admin/module.php on line 183

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bannok/domains/bannok.com/public_html/2hands/autopage/admin/module.php on line 187
โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง มูลนิธิกระจกเงา

ขอบคุณ.....ในน้ำใจที่ไหลริน  สู่  มือน้อง

 

จากการที่ทีม hill tribe ได้ออกทำกิจกรรมกับพี่น้องชนเผ่าอ่าข่าในเขตจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่   จำนวน 6  อำเภอ (เชียงราย: อำเภอเมือง  แม่จัน แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง และแม่สรวย   เชียงใหม่: อำเภอแม่อาย   )  เพื่อสร้างความตระหนักและหวงแหนในในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ได้ดำเนินกิจกรรม  11  ชุมชน (เชียงราย : บ้านผาหมี  ผาฮี้  สามัคคีเก่า  สามัคคีใหม่  แม่ตาแมว  ห้วยขี้เหล็ก จอป่าคา  หล่อชา ขุนสรวย  เชียงใหม่:  บ้านห้วยศาลา  โป่งป้อม )มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณการ 5,000 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่หลุดออกนอกชุมชน ทำให้ไม่เข้าใจความเป็นมา  ความหมาย ความสำคัญ คติธรรม เนติธรรม กุศโลบาย ที่แฝงในจารีตประเพณีของชนเผ่า

           การจัดกิจกรรมจึงเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจและสู่ความภาคภูมิใจในวิถีจารีตประเพณีและความเป็นคนชนเผ่าที่เกิดในแผ่นดินไทย  ทั้งนี้การจัดกิจกรรม  ได้รับการสนับสนุนของรางวัล   ทั้งตุ๊กตา  รองเท้า  เสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษา จากโครงการเสื้อผ้ามือสอง   มูลนิธิกระจกเงา  ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป   ของรางวัลทุกชิ้นได้ไปสู่อ้อมอกมือน้อยๆ  ของเด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชนเผ่า  ซึ่งเป็นคนชายชอบที่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐน้อย  หนึ่งน้ำใจ  ไหลริน สู่มือน้อง  เปลี่ยนน้ำตา เป็นรอยยิ้ม ความดีใจ  รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ จึงบันเกิดเพราะแรงน้ำใจ  แรงศรัทธา.................เพื่อสังคม  จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    URL :
หมายเลข : 
กรุณาใส่หมายเลขที่ให้มาในช่องนี้. 
คำถามพิสูจน์ Spam Bot : คุณเป็นคนประเทศอะไร
ตอบในช่องนี้.  

การส่งของบริจาคทางขนส่ง(รถทัวร์ )

เงื่อนไขการจัดส่ง
 


สยามเฟิสท์ทัวร์ / สยามเฟิสท์เอ็กซ์เพลสคาร์โก้
สำนักงานใหญ่ 02-9543601 ต่อแผนกพัสดุ
- (สาขาหัวลำโพง โทร 02 - 6330411 - 6)
- (สาขาอู่วัดเสมียนนารี โทร 02 - 9543601)
- (สาขา RCA 02-2031420-22)
- (สาขาเชียงรายโทร - 053-711882)
สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
1.ส่งทางพัสดุ ไปรษณีย์
2.รถทัวร์
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ส่งถึง
มูลนิธิกระจกเงา (โครงการชุดนักเรียนมือสอง)
106 ม.1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(โทร. 053-737412-3 )

โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง ดำเนินงานภายใตั " มูลนิธิกระจกเงา "
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-737412-3

E-mail: ann@bannok.com   MSN : nanay_jung@hotmail.com